ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Σχεδιασμός, Κατασκευή και Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων και Εγκαταστάσεων
  • Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά  και Αιολικά Συστήματα
  • Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Πινάκων
  • Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων
  • Επισκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων