ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Σχεδιασμός, Κατασκευή και Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων και Εγκαταστάσεων

  • Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά  και Αιολικά Συστήματα

  • Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Πινάκων

  • Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

  • Επισκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων