Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

​Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά  ή υβριδικά με ανεμογεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να εξάγουν συνεχή ή εναλλασσόμενη

 τάση και διακρίνονται σε συστήματα με αποθήκευση ή χωρίς αποθήκευση.