Συναρμολόγηση & Επισκευή

  • Eπισκευή πλακέτας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών

  • Επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων

    • Solar Tracker Mechatron 

    • Solar Inverter (REFUsol)