Συναρμολόγηση & Επισκευή

  • Eπισκευή πλακέτας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
  • Επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων
    • Solar Tracker Mechatron 
    • Solar Inverter (REFUsol)