ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται κατασκευής και συναρμολόγησης βιομηχανικών πινάκων κίνησης και αυτοματισμών

για αυτοματοποίηση μηχανών και γραμμών παραγωγής.

   1. Πινάκες για αυτοματισμούς με PLC.

   2. Ιδιοσυσκευές με βάση τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

   3. Συστήματα απευθείας εκκίνησης, εκκίνησης Αστέρα – Τριγώνου

   4. Oμαλής εκκίνησης (soft start)

   5. Mετατροπέα συχνότητας και ρύθμιση στροφών (Inverter)

Ο εξοπλισμός μπορεί να ενσωματώσει ένα ευρύ φάσμα έξυπνων συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού  προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), συστήματα τηλεματικής (SCADA)